Harley Davidson Softail 2004Harley Davidson Heritage Softail 2016Harley Davidson Dyna Super Glide 2009Harley Davidson Heritage Softail 2009Honda Goldwing 1000 GL  1977Harley Davidson Dyna Wide Glide 2003
  • OETIKER

  • 1/2" SS CLMP 0-TNK DRAIN

  • 1/4 HVY DUTY CRIMP CLAMP

  • 1/4"SS 1-EAR CRIMP CLAMP

  • 3/8"HVY DUTY CRIMP CLAMP

  • 5/16"HVY DUTY CRIMP CLAMP