Harley Davidson Softail 2004Harley Davidson Heritage Softail 2016Harley Davidson Dyna Super Glide 2009Harley Davidson Heritage Softail 2009Honda Goldwing 1000 GL 1977Harley Davidson Dyna Wide Glide 2003
 • CANYON DANCER

 • BAR-HARNESS II SHORT BLK

 • BAR-HARNESS II STD BLK

 • BAR-HARNESS II X-WIDE BLK

 • BAR-HARNESS II XXWIDE BLK

 • BAR-HARNESS SHORT BLACK

 • BAR-HARNESS SHORT BLUE

 • BAR-HARNESS SHORT RED

 • BAR-HARNESS STD BLACK

 • BAR-HARNESS STD BLUE

 • BAR-HARNESS WIDE BLACK

 • STRAP-WRAPPERS BLACK